I april 2019 åbnede speciallæge i anæstesi, dr. med. Lasse Østergaard Andersen, Københavns Smerteklinik.

Lasse Østergaard Andersen har tidligere været ansat som forskningsansvalig overlæge på Tværfaglig Smertecenter, Rigshospitalet, i perioden 2016-2019.

I klinikken varetager vi behandling af akutte såvel som kroniske non-maligne smertetilstande uanset årsag.

Vi hjælper også med aftrapning af opioider, herunder opioidrotation ved opioidrelaterede bivirkninger, toleransudvikling eller manglende smertestillende effekt.

I relevante tilfælde vil der kunne laves en vurdering med henblik på henvisning til et tværfagligt smertecenter.

Klinikken har i øjeblikket kort ventetid og vi bestræber os på at give den bedst kvalificerede og veldokumenterede behandling, med tæt opfølgning af både speciallæge og sygeplejerske.

null

LASSE ØSTERGAARD ANDERSEN

Speciallæge i anæstesi